Matumaini Katanga

We brachten een kort bezoek aan Lumbashi

Enkele foto's uit Lubumbashi, waar Emiel, Gust en Chris oa. het 10-jarige bestaan van de Sociale School meevierden en de overhandiging van een steunbedrag van maar liefst €2178 namens Derde Wereldraad Geel en Stad Geel bijwoonden.

Vzw Matumaini bezoekt project Fondation Mira d‘Or in Lubumbashi - Emiel, Gust, Kris samen met verantwoordelijke Mireille Numbi tijdens overhandiging brevetten aan deelneemsters opleidingscursus Projectbezoek Varkenskwekerij – overhandiging van steunbedrag namens Derde Wereldraad Geel en Stad Geel Jan Vanroy - toespraak door Jan Vanroy, algemene overste Aalmoezeniers van de Arbeid, op vierings “10 Jaar Sociale School in Lubumbashi” Studentenkoor tijdens viering 10 jaar Sociale School Lubumbashi Kris – gesprek met jongeren werkzaam als Taxi-motorijder Straatbeeld in Lubumbashi – wijk Katuba

Gerelateerde activiteiten

Schenken

Voor het afleveren van fiscale attesten doen wij beroep op vzw Solidariteit om Leven (Lommel). SOL verbindt zich ertoe om alle giften die zij ontvangt voor de vzw Matumaini Katanga door te storten aan de projecten in Katanga en ons maandelijks een overzicht van de ontvangen giften te bezorgen.

Details voor de overschrijving

Rekeningnummer

BE11 7350 1646 6948

Naam

Solidariteit om Leven vzw

BIC/SWIFT

KREDBEBB

Adres

Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

Mededeling

500

Fiscale informatie

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet de gift minstens 40 EUR per jaar bedragen. Dit bedrag kan in één keer of in verschillende keren gestort worden (bijvoorbeeld via een permanente opdracht van 3,50 EUR per maand).

De stortingen moeten SOL bereiken vóór 25 december van het lopende jaar, anders wordt het attest afgeleverd voor het volgende jaar.

Asante sana Bedankt.