Matumaini Katanga

Subsidie van Vlaams-Brabant voor Matumaini Katanga

Wij ontvingen van de provincie Vlaams-Brabant een subsidie van 10.216 euro voor de bouw van een kleine materniteit met 12 bedden in de parochie H. Familie in Kipushi. In 2013 en 2014 hebben wij uit eigen middelen dit project al voorgefinancierd.

Deze subsidie is niet de eerste officiële erkenning voor ons werk. De provincie Antwerpen steunt de bouw van de school voor verpleegassistenten in Kambove en Limburg betaalde onlangs de vierde schijf van een vijfjarig project voor de rehabilitatie van de secundaire school in Sodimico-Musoshi. En niet te vergeten de subsidie van de Lotto voor de school in Kambove en de steun van de gemeenten Geel en Laakdal.

Gerelateerde activiteiten

Schenken

Voor fiscale attesten stort uw gift op bankrekeningnummer BE11 7350 1646 6948 van SOL VZW met als mededeling : “500”.

Details voor de overschrijving

Rekeningnummer

BE11 7350 1646 6948

Naam

Solidariteit om Leven vzw

BIC/SWIFT

KREDBEBB

Adres

Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

Mededeling

500

Fiscale informatie

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet de gift minstens 40 EUR per jaar bedragen. Dit bedrag kan in één keer of in verschillende keren gestort worden (bijvoorbeeld via een permanente opdracht van 3,50 EUR per maand).

De stortingen moeten SOL bereiken vóór 25 december van het lopende jaar, anders wordt het attest afgeleverd voor het volgende jaar.

Asante sana Bedankt.