Matumaini Katanga

Studenten Sint-Janscollege gaan voor Congo

Vlajo Jieha! of Jong Initiatief voor Ethische Handel is een korte ondernemingservaring waarbij jongeren niet alleen leren hoe ze een verkoopgesprek moeten aangaan, maar evenzeer stilstaan bij ethisch bewustzijn.

Het programma loopt elk jaar ook in het Sint-Janscollege in de klas 4ECO, de vierdejaars economiestudenten. Twee groepen van deze klas startten dan een eigen onderneming op en verkochten fairtradeproducten. De winst ( dit jaar samen €252) werd op 4 juni aan het einde van de businesspresentaties overhandigd aan pater Jan, de algemeen overste van de Aalmoezeniers die in Congo actief is.

Gerelateerde activiteiten

Schenken

Voor het afleveren van fiscale attesten doen wij beroep op vzw Solidariteit om Leven (Lommel). SOL verbindt zich ertoe om alle giften die zij ontvangt voor de vzw Matumaini Katanga door te storten aan de projecten in Katanga en ons maandelijks een overzicht van de ontvangen giften te bezorgen.

Details voor de overschrijving

Rekeningnummer

BE11 7350 1646 6948

Naam

Solidariteit om Leven vzw

BIC/SWIFT

KREDBEBB

Adres

Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

Mededeling

500

Fiscale informatie

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet de gift minstens 40 EUR per jaar bedragen. Dit bedrag kan in één keer of in verschillende keren gestort worden (bijvoorbeeld via een permanente opdracht van 3,50 EUR per maand).

De stortingen moeten SOL bereiken vóór 25 december van het lopende jaar, anders wordt het attest afgeleverd voor het volgende jaar.

Asante sana Bedankt.