Matumaini Katanga

Mini projet maternité Ste Famille

De Aalmoezeniers van de Arbeid zijn in Zuid-Katanga niet alleen actief in het onderwijs: zij beheren op verschillende plaatsen ook kleine gezondheidscentra. Het centrum van de parochie H. Familie in Kipushi (25 km van Lubumbashi, op de grens met Zambia) is in slechte staat en vrouwen die bevallen, moeten er naast andere zieken verblijven. De bouw van een kleine materniteit kost ongeveer 19.000 euro (28.000 dollar). In 2013 heeft Matumaini hiervoor 12.500 euro bijgedragen. De rest zal door de lokale gemeenschap betaald worden. Hierbij de verantwoording van het gespendeerde geld.

Gerelateerde activiteiten

Schenken

Voor het afleveren van fiscale attesten doen wij beroep op vzw Solidariteit om Leven (Lommel). SOL verbindt zich ertoe om alle giften die zij ontvangt voor de vzw Matumaini Katanga door te storten aan de projecten in Katanga en ons maandelijks een overzicht van de ontvangen giften te bezorgen.

Details voor de overschrijving

Rekeningnummer

BE11 7350 1646 6948

Naam

Solidariteit om Leven vzw

BIC/SWIFT

KREDBEBB

Adres

Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

Mededeling

500

Fiscale informatie

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet de gift minstens 40 EUR per jaar bedragen. Dit bedrag kan in één keer of in verschillende keren gestort worden (bijvoorbeeld via een permanente opdracht van 3,50 EUR per maand).

De stortingen moeten SOL bereiken vóór 25 december van het lopende jaar, anders wordt het attest afgeleverd voor het volgende jaar.

Asante sana Bedankt.