Matumaini Katanga

Inhulding materniteit in Kipushi

De materniteit in Kipushi werd onlangs plechtig ingehuldigd. De werken werden door de Congolese Aalmoezeniers opgestart in 2012 onder impuls van vzw Matumaini en met de financiële hulp van de provincie Vlaams-Brabant. Matumaini kreeg voor deze werken 10.216,42 euro aan subsidiegelden. Waarvoor oprechte dank!

Gerelateerde activiteiten

Schenken

Voor fiscale attesten stort uw gift op bankrekeningnummer BE11 7350 1646 6948 van SOL VZW met als mededeling : “500”.

Details voor de overschrijving

Rekeningnummer

BE11 7350 1646 6948

Naam

Solidariteit om Leven vzw

BIC/SWIFT

KREDBEBB

Adres

Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

Mededeling

500

Fiscale informatie

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet de gift minstens 40 EUR per jaar bedragen. Dit bedrag kan in één keer of in verschillende keren gestort worden (bijvoorbeeld via een permanente opdracht van 3,50 EUR per maand).

De stortingen moeten SOL bereiken vóór 25 december van het lopende jaar, anders wordt het attest afgeleverd voor het volgende jaar.

Asante sana Bedankt.