Matumaini Katanga

Femma Geel Holven zet zijn werking stop

De vrouwen van FEMMA GEEL HOLVEN hebben hun werking stopgezet. Ze hebben de 330 Eur die ze nog in kas hebben overgemaakt aan MIRADOR het vrouwenproject van MATUMAINI in Lubumbashi. Hierbij een dankwoord vanuit Lubumbashi:

Au nom des femmes du centre MIRADOR je vous remercie pour votre soutien financier à notre organisation. Votre aide nous encourage à continuer nos activités de formation professionnelle des femmes de l'économie l’informelle et la sensibilisation pour les formes modernes de planning familial. Mille fois merci!

In naam van de vrouwen van MIRADOR Centrum, danken wij jullie voor de financiële steun aan onze organisatie. Jullie hulp moedigt ons aan om onze activiteiten verder te zetten: beroepsopleiding van vrouwen werkzaam in de informele economie en bewustmaking voor verantwoord ouderschap en familieplanning.

MIREILLE NUMBI Coordinatrice de Mirador

Gerelateerde activiteiten

Schenken

Voor fiscale attesten stort uw gift op bankrekeningnummer BE11 7350 1646 6948 van SOL VZW met als mededeling : “500”.

Details voor de overschrijving

Rekeningnummer

BE11 7350 1646 6948

Naam

Solidariteit om Leven vzw

BIC/SWIFT

KREDBEBB

Adres

Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

Mededeling

500

Fiscale informatie

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet de gift minstens 40 EUR per jaar bedragen. Dit bedrag kan in één keer of in verschillende keren gestort worden (bijvoorbeeld via een permanente opdracht van 3,50 EUR per maand).

De stortingen moeten SOL bereiken vóór 25 december van het lopende jaar, anders wordt het attest afgeleverd voor het volgende jaar.

Asante sana Bedankt.